top of page

Wat moet u doen als u hulp nodig hebt van een ander persoon bij uw dagelijkse activiteiten?​

Als u het slachtoffer bent van een asbestziekte kunt u een tussenkomst vragen voor de assistentie door een ander persoon als u hulp nodig heeft bij het zich verplaatsen, het bereiden van maaltijden, het wassen, het winkelen of andere dagelijkse taken.

 

  • Hebt u hulp nodig op voltijdse basis dan bedraagt deze vergoeding maandelijks 1954,99 euro.

  • Hebt u slechts halftijds hulp nodig dan bedraagt deze vergoeding 977,50 euro per maand.

Beide bedragen worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Deze tegemoetkomingen zijn niet cumuleerbaar met soortgelijke vergoedingen betaald door Fedris in het kader van de beroepsziekteverzekering
 

Het onderscheid tussen halftijdse en voltijdse hulp wordt door de arts van het Asbestfonds gemaakt op basis van een medische evaluatie en eventueel een onderzoek ter plaatse door een sociaal assistent.

Om aanspraak te maken op deze tussenkomst laat u het medisch getuigschrift hulp van een andere persoon invullen door uw arts en stuurt u dit per post naar volgend adres: Asbestfonds - Sterrenkundelaan 1 -1210 Brussel.

bottom of page