top of page

Financiering van het Asbestfonds

Het Asbestfonds wordt gefinancierd door:

  • de Staat

  • bijdragen ten laste van de werkgevers

  • bijdragen uit de sociale zekerheid van de zelfstandigen

  • schenkingen en legaten

OVER ONS

Het Asbestfonds, ook wel kortweg AFA genoemd, informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en begeleidt alle asbestslachtoffers die eraan zijn blootgesteld in België: zowel werknemers uit de privésector als zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers. Bij overlijden worden bepaalde rechthebbenden onder bepaalde voorwaarden ook vergoedt. 

Het Asbestfonds wordt beheerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ). Zijn voornaamste opdrachten zijn: werkgevers en verzekeringsondernemingen controleren op het naleven van de arbeidsongevallenwetgeving, slachtoffers van beroepsziekten en arbeidsongevallen vergoeden, preventieve acties naar arbeidsongevallen en beroepsziekten opzetten.

Historiek van het Asbestfonds (AFA)
Het AFA is opgericht in 2007 binnen het toenmalige Fonds voor beroepsziekten (nu Fedris). Het initiatief voor de oprichting van een specifiek Asbestfonds is begin jaren 2000 ontstaan binnen een denkgroep rond asbestaandoeningen. Aanvankelijk met het idee gevallen van pleurakanker beter in kaart te brengen aangezien er destijds geen officieel mesothelioomregister in België voorhanden was. Overheen de jaren werden meer en meer onverwachte gevallen van ‘half-beroepsgebonden’ mesothelioom vastgesteld bij persononen die in de buurt wonen van bedrijven die asbest produceerden/verwerkten, maar ook bij echtgenotes van werknemers van dergelijke bedrijven. Deze gevallen van omgevingsblootstelling ‘ontsnapten’ aan de statistieken en aan de schadeloosstelling van het Fonds voor de beroepsziekten. Bovendien was er de steeds groeiende druk van de publieke opinie.

Verschillen tussen het Asbestfonds en de beroepsziektenregeling

Fedris keert vergoedingen uit aan asbestslachtoffers in het kader van het Asbestfonds, maar ook in het kader van de beroepsziektenregeling (sociale zekerheid van de werknemers). De vergoedingen zijn echter niet identiek en kunnen geheel of gedeeltelijk gecumuleerd worden. Een erkenningsaanvraag wordt altijd in beide stelsels onderzocht.

In het kader van de beroepsziektenregeling vergoedt Fedris enkel werknemers uit de privésector en de sector van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten die beroepshalve zijn blootgesteld aan asbest. Het Asbestfonds vergoedt alle asbestslachtoffers die in België zijn blootgesteld: werknemers uit de privésector, zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers.

In beide stelsels worden volgende ziekten vergoed: mesothelioom, asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen en strottenhoofd-, long- en eierstokkanker veroorzaakt door asbest. Daarbij komend worden pleurale plaques vergoed in het beroepsziektenstelsel wanneer ze een restrictieve longfunctiestoornis veroorzaken.

In geval van overlijden worden bepaalde nabestaanden ook vergoed. In het kader van het Asbestfonds ontvangen ze een eenmalig kapitaal, terwijl ze in het beroepsziektenstelsel een jaarlijkse vergoeding ontvangen.

Evolutie Asbestfonds

  • 2007: Oprichting Asbestfonds (vergoeding van mesothelioom, asbestose,   bilaterale diffuse pleuraverdikkingen)

  • 2014: Vergoeding van gezondheidszorg en tussenkomst  voor bijstand van een ander persoon

  • 2017: Het Asbestfonds beschikt over een preventieopdracht

  • 2019: Het Asbestfonds vergoedt longkanker en larynxkanker veroorzaakt door asbest en beschikt over een begeleidingsopdracht naar asbestslachtoffers

  • 2022: Het Asbestfonds vergoedt eierstokkanker veroorzaakt door asbest

bottom of page