HET ASBESTFONDS

Het Asbestfonds informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en begeleidt alle asbestslachtoffers die eraan zijn blootgesteld in België: zowel werknemers uit de privésector als zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers. Bij overlijden worden bepaalde rechthebbenden onder bepaalde voorwaarden ook vergoed. 

Het Asbestfonds wordt beheerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Infotheek

Bekijk hier onze formulieren, folders,  informatieve video's, statistieken en wetgeving.

FAQ

Al uw vragen beantwoord door onze experten.

Nieuws

Nieuwe maatregelen voor het Asbestfonds

Het Asbestfonds is opgericht in 2007 om slachtoffers van asbest zo snel mogelijk te vergoeden, zonder zware juridische procedure. Sinds haar oprichting, heeft zij hulp geboden aan ongeveer 3000 personen. Een nieuwe wet werd gepubliceerd in het Staatsblad, welke een aantal nieuwe maatregelen voorziet om de vergoeding en begeleiding van slachtoffers van asbest te verbeteren.

Lees meer