top of page
HET ASBESTFONDS

Het Asbestfonds informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en begeleidt alle asbestslachtoffers die eraan zijn blootgesteld in België: zowel werknemers uit de privésector als zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers. Bij overlijden worden bepaalde rechthebbenden onder bepaalde voorwaarden ook vergoed. 

Het Asbestfonds wordt beheerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Infotheek

Bekijk hier onze formulieren, folders,  informatieve video's, statistieken en wetgeving.

FAQ

Al uw vragen beantwoord door onze experten.

Nieuws

Eierstokkanker veroorzaakt door asbest vergoedbaar door het AFA

NOVEMBER 2022 - Sinds 19 augustus was het al mogelijk om bij het Asbestfonds een vergoedingsaanvraag in te dienen voor de erkenning van door asbest veroorzaakte eierstokkanker. Het koninklijk besluit dat dit regelt, werd nu ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor het Asbestfonds vanaf nu ook effectief vergoedingen kan toekennen aan slachtoffers.

Asbestfonds keerde bijna 19 miljoen euro uit aan slachtoffers en nabestaanden

FEBRUARI 2022 - Het Asbestfonds heeft in 2020 in totaal 18,9 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). (bron: HLN)

Lees meer

Mogelijk om aanvragen in te dienen voor eierstokkanker veroorzaakt door asbest

SEPTEMBER 2022 - Sinds 19 augustus kan men bij het AFA een vergoedingsaanvraag indienen voor eierstokkanker veroorzaakt door asbest. De wet die dit regelt werd gepubliceerd op 9 augustus 2022. Eerder konden slachtoffers al aanvragen indienen voor mesothelioom, asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen en longkanker of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest. 

Om ervan uit te gaan dat die kanker wel degelijk werd veroorzaakt door een asbestblootstelling is een minimumduur van 10 jaar blootstelling in een aantal omstandigheden of beroepen met significante asbestblootstelling nodig.

bottom of page