top of page
HET ASBESTFONDS

Het Asbestfonds informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en begeleidt alle asbestslachtoffers die eraan zijn blootgesteld in België: zowel werknemers uit de privésector als zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers. Bij overlijden worden bepaalde rechthebbenden onder bepaalde voorwaarden ook vergoed. 

Het Asbestfonds wordt beheerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Infotheek

Bekijk hier onze formulieren, folders,  informatieve video's, statistieken en wetgeving.

FAQ

Al uw vragen beantwoord door onze experten.

Nieuws

Meer asbestslachtoffers erkend in 2023

MAART 2024 - Het Asbestfonds (AFA) heeft vorig jaar 253 asbestslachtoffers met mesothelioom (een kanker veroorzaakt door asbest) erkend. In het verleden zagen we nog maar één keer een nog hoger aantal slachtoffers. Dat was in 2008, het jaar na de oprichting van het Asbestfonds. Het is echter lastig om een eenduidige verklaring te geven voor deze toename.

De afgelopen 17 jaar erkende het Asbestfonds jaarlijks gemiddeld 197 slachtoffers met mesothelioom. Als we enkel naar de laatste 5 jaar kijken, dan spreken we over gemiddeld 200 erkenningen van slachtoffers met mesothelioom.

Volgens het Asbestfonds is het evenwel nu nog te vroeg om de stijging van het afgelopen jaar te verklaren. Zo kan het zijn dat het een uitzonderlijke piek was en we volgend jaar gevoelig minder slachtoffers zien. De toenemende media-aandacht kan er ook toe hebben geleid dat meer mensen de weg naar het Asbestfonds vinden. Niet alle slachtoffers dienen immers een aanvraag in bij het AFA. Jaarlijks overlijden ongeveer 300 mensen aan mesothelioom na blootstelling aan asbest.

Bijna alle slachtoffers van mesothelioom gaan het gevecht aan met een ongeneeslijke kanker. Binnen de 2 jaar na diagnose overlijdt de grote meerderheid aan de ziekte. Asbest is een trage moordenaar, want de ziekte breekt vaak pas uit 30 tot 40 jaar na blootstelling aan asbestvezels.

Om de slachtoffers van asbest ondersteuning te bieden werd in 2007 het Asbestfonds opgericht. Slachtoffers van bepaalde asbestziekten en hun nabestaanden hebben recht op een vergoeding. Zo krijgen slachtoffers van mesothelioom een eenmalige vergoeding van 11.951 euro en een maandelijkse rente van 2.185,20 euro, naast de terugbetaling van de kosten voor de gezondheidszorg.

Van de 253 erkende slachtoffers in 2023 waren er 177 professioneel blootgesteld aan asbest. De meest getroffen sector is uiteraard de sector die ruwe asbest verwerkte, maar onder de slachtoffers vinden we ook onder meer loodgieters, lassers, metaalarbeiders, bouwvakkers of ook nog arbeiders aan de scheepswerven en dokwerkers. Daarnaast waren er ook 76 omgevingsslachtoffers. Vaak zijn dat mensen die vlakbij een asbestverwerkend bedrijf woonden en/of waar een familielid werkzaam was in zo'n bedrijf.

Onder de erkende slachtoffers zien we dat er 7 maal meer mannen zijn dan vrouwen. De meeste slachtoffers ontwikkelen de ziekte tussen hun 65ste en hun 85ste verjaardag.

Het Asbestfonds vergoedt trouwens ook slachtoffers van andere asbestziekten, zoals asbestose (8 erkenningen in 2023), bilaterale diffuse pleuraverdikkingen (18), longkanker (52), strottenhoofdkanker (0) en eierstokkanker (0). De eerste twee ziekten volgen een duidelijke dalende trend, terwijl de laatste 3 ziekten nog niet zo lang erkend zijn als asbestziekten.

Tussen 2007 en 2023 erkende het Asbestfonds 4614 asbestslachtoffers, waarvan 3354 mesothelioom hadden.

Eierstokkanker veroorzaakt door asbest vergoedbaar door het AFA

NOVEMBER 2022 - Sinds 19 augustus was het al mogelijk om bij het Asbestfonds een vergoedingsaanvraag in te dienen voor de erkenning van door asbest veroorzaakte eierstokkanker. Het koninklijk besluit dat dit regelt, werd nu ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor het Asbestfonds vanaf nu ook effectief vergoedingen kan toekennen aan slachtoffers.

Mogelijk om aanvragen in te dienen voor eierstokkanker veroorzaakt door asbest

SEPTEMBER 2022 - Sinds 19 augustus kan men bij het AFA een vergoedingsaanvraag indienen voor eierstokkanker veroorzaakt door asbest. De wet die dit regelt werd gepubliceerd op 9 augustus 2022. Eerder konden slachtoffers al aanvragen indienen voor mesothelioom, asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen en longkanker of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest. 

Om ervan uit te gaan dat die kanker wel degelijk werd veroorzaakt door een asbestblootstelling is een minimumduur van 10 jaar blootstelling in een aantal omstandigheden of beroepen met significante asbestblootstelling nodig.

Fedris en AFA op Batibouw van 17 tot 25 februari

JANUARI 2024 - Fedris en het Asbestfonds zijn dit jaar opnieuw aanwezig op Batibouw, het bouwsalon dat plaatsvindt in Brussels Expo van 17 tot 25 februari 2024.

De stand van Fedris/Asbestfonds (AFA) bevindt zich in Paleis 5 (stand 5411).  Specialisten van Fedris zullen er informatie geven over asbest, over de gevaren ervan en over hoe ermee om te gaan.

Iedereen is welkom aan onze AFA-stand. Zowel particulieren die hun woning gaan renoveren als professionals die werken op een werf waar asbest aanwezig is, kunnen voor informatie bij ons terecht.

Webinar AFA – De erkenning van asbestslachtoffers verbeteren - criteria en procedures die aanleiding geven tot schadeloosstelling

JUNI 2023 - Op 25 mei heeft Fedris een webinar georganiseerd met als thema "De erkenning van asbestslachtoffers verbeteren - criteria en procedures die aanleiding geven tot schadeloosstelling".

 

Dit webinar, specifiek gericht naar artsen, had tot doel te informeren over de ziekten veroorzaakt door asbest en de criteria die aanleiding geven tot een erkenning als asbestslachtoffer. 


De presentaties zijn hier beschikbaar.

Het webinar zal later beschikbaar zijn.

bottom of page