top of page

Welke voorzorgsmaatregelen moet u als zelfstandige nemen bij werkzaamheden met asbest?

Als zelfstandige met een eenmanszaak valt u onder de regionale milieuwetgeving. Dit houdt in dat u niet moet voldoen aan de werkgeversverplichtingen van de federale Codex welzijn op het werk.

U moet wel voldoen aan een aantal voorzorgsmaatregelen die per gewest bepaald zijn. Lees hier meer over de respectievelijke voorzorgsmaatregelen.

Zijn er bepaalde activiteiten verboden?

Bij werkzaamheden waarbij er asbest aanwezig is, is het strikt verboden om de asbesthoudende materialen te hergebruiken, deze opnieuw in te sluiten of stof te veroorzaken door het asbesthoudend materiaal te beschadigen (schuren, breken, gooien, ...). Ook het plaatsen van zonnepanelen of overzetdaken op een asbestcementen dak of gevel is verboden.

Om te vermijden dat er asbest zou vrijkomen, is het gebruik van mechanische werktuigen met hoge snelheid (boormachines, slijpmachines, cirkelzagen, ...), hogedrukwaterstraalmachines en compressoren of droge straalmiddelen niet toegestaan op asbesthoudend materiaal.

Activiteiten waarbij het risico aanwezig is dat er asbestvezels vrijkomen mogen niet uitbesteed worden aan uitzendkrachten, jongeren, jobstudenten of stagiairs.

Wanneer moest asbest absoluut verwijderd worden?

Merkt u dat asbesthoudend materiaal bros of beschadigd is, afbrokkelt of stof afgeeft? Dan is het verplicht om dit te verwijderen.

In afwachting van een verwijdering is het toegestaan om asbesthoudend materiaal tijdelijk  te fixeren of in te kapselen om dringende risico’s te vermijden. Het is echter niet toegestaan om asbesthoudend materiaal voor langere tijd in te sluiten.

 

Asbest dat in goede staat is moet niet verwijderd worden. Risico's kunnen echter beter voorkomen worden. Asbest kan op termijn bros of beschadigd worden waardoor er asbestvezels vrijkomen. Hoe slechter de staat van het asbesthoudend materiaal, hoe duurder het wordt om het correct te laten verwijderen.

De specifieke regels van toepassing in elk van de drie gewesten, kan u hier verder raadplegen.

Welke beroepen komen regelmatig in contact met asbest?

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij geeft enkele richtlijnen voor beroepen die op frequente basis in aanraking komen met asbest.

 

De campagne "Wees alert voor asbest" ontwikkelde enkele beroepsfolders voor installateurs, dakdekkers en schilders die regels en tips bevatten over hoe aan de slag te gaan met asbest.

Bestaat er een document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw beschrijft?

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw beschrijft qua plaats en staat. Deze inventaris geeft advies om asbest op een veilige manier te beheren of te verwijderen, en wordt al dan niet opgesteld door een expert die ter plaatse komt.

 

De federale arbeidswetgeving  verplicht sinds 1995 elke werkgever om zo’n inventaris op te stellen wanneer hij in dit gebouw werknemers tewerkstelt. Deze inventaris moet jaarlijks geüpdatet worden. Wanneer een particulier werkzaamheden laat uitvoeren in uw woning moet hij geen asbestinventaris aan de werknemers bezorgen. Dit is de taak van de werkgever. Vooraleer de werken aangevat worden, dienen alle nodige maatregelen genomen te worden om de materialen te identificeren, waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten.

bottom of page