ERKENNINGSCRITERIA ASBESTZIEKTEN

MESOTHELIOOM

 

Administratief dossier

Een blootstelling aan het risico van deze ziekte zal als bewezen worden beschouwd als de ingenieurs van Fedris een reële blootstelling aan asbest op het Belgische grondgebied kunnen vaststellen. Elke asbestblootstelling, op voorwaarde dat ze plaatsvond in België, komt in aanmerking in het kader van het Asbestfonds, beroepsgebonden of niet-beroepsgebonden (privéwerkzaamheden, hobby’s, milieublootstelling, enz.).

Medisch dossier

Een anatoompathologisch rapport waarin de diagnose werd gesteld. Deze wordt daarna bevestigd door de Mesothelioomcommissie.

 

ASBESTOSE - BILATERALE PLEURALE VERDIKKINGEN - STROTTENHOOFDKANKER - LONGKANKER

​Administratief dossier

Een blootstelling aan het risico van deze ziekten zal als bewezen worden beschouwd als de ingenieurs van Fedris een reële blootstelling aan asbest op het Belgische grondgebied kunnen vaststellen. Elke asbestblootstelling, op voorwaarde dat ze plaatsvond in België, komt in aanmerking in het kader van het Asbestfonds, beroepsgebonden of niet-beroepsgebonden (privéwerkzaamheden, hobby’s, milieublootstelling, enz.). Het blootstellingsonderzoek steunt op gecumuleerde dosisberekeningen om uit te maken of de aanvrager de minimale drempel van asbestblootstelling, vastgelegd op 25 vezeljaren, bereikt of overschrijdt. Een minimale latentietijd van 10 jaar wordt vereist.

 

Men gaat er van uit dat een beroepsblootstelling vóór het jaar 1985, gedurende ten minste tien jaar, een overschrijding veroorzaakt van de 25-vezeljarengrens in bepaalde arbeidsomstandigheden of beroepen:

 • Vervaardiging van asbestcementproducten

 • Vervaardiging van producten voor thermische en/of akoestische isolatie op basis van asbest

 • Asbestspinnerijen en -weverijen

 • Vervaardiging van frictiematerialen op basis van asbest (onder andere: remvoeringen en slipkoppelingen voor voertuigen en apparaten)

 • Vervaardiging van filters op basis van asbest

 • Vervaardiging van brandbestendige deuren die asbest bevatten

 • Aanbrengen van isolatie op basis van asbest en het spuiten van asbest

 • Scheepsbouw en -herstelling, uitvoeren van activiteiten aan boord van het schip, in het bijzonder in de machinekamer, schrijnwerkers in de scheepsbouw

 • Werktuigkundigen en machinisten op een schip

 • Havenarbeiders “algemeen werk” belast met het lossen en behandelen van asbest

 • Arbeiders belast met het behandelen van asbest in bulk

 • Arbeiders belast met het mechanisch bewerken (snijden, schuren, boren) van asbesthoudende materialen, in het bijzonder van dichtingsringen, remvoeringen en slipkoppelingen op basis van asbest

 • Afbraak van installaties en gebouwen die asbestmaterialen bevatten (bijvoorbeeld ovens, centrale verwarming, verwarmingsketels, metaalrecuperatie, scheepssloperijen), sanering van gebouwen die asbest­materialen bevatten; voor die activiteiten geldt de beperking tot de periode vóór 1985 niet.

 • Recupereren en uitkloppen van jutezakken afkomstig van asbestverpakking

 • Buizenfitters en pijplassers bij het uitvoeren van onderhouds- of herstellingswerken

 • Onderhoudsmecaniciens  in elektriciteitscentrales

 • Installateurs van centrale verwarming

 • Ovenmetselaars

 

Als dergelijke berekeningen niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld in geval van blootstelling door contact met een partner die in de asbestindustrie werkte of bij doe-het-zelf-werkzaamheden), kan een beroep worden gedaan op eventueel beschikbare biometrologische gegevens om te schatten of het blootstellingsniveau voldoende is om een pulmonaire fibrose te veroorzaken:

 • meer dan 5 asbestlichaampjes per ml BAL of meer dan 5000 asbestlichaampjes per gram droog longweefsel bij optisch-microscopisch (OM) onderzoek

 • meer dan 2 miljoen asbestvezels van > 5 μm lengte of meer dan 5 miljoen vezels van > 1μm lengte per gram droog longweefsel bij elektronenmicroscopisch (EM) onderzoek.

Medisch dossier

Diagnose van de ziekte op basis van een CT-scan van de thorax en recente longfunctietesten.