top of page

Op welke vergoeding hebt u recht?

Mesothelioom

Als slachtoffer van mesothelioom hebt u recht op een eenmalige vergoeding van 11.951 euro aangevuld met een maandelijks forfaitair bedrag van 2.185,20 euro. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten voor gezondheidszorg als deze niet door Fedris zijn toegekend in het kader van de regeling voor beroepsziekten.

 

Bij overlijden hebben bepaalde nabestaanden van slachtoffers van mesothelioom recht op een eenmalige vergoeding. Voor de partner bedraagt deze 43.704 euro, voor de ex-partner 21.852 euro en voor de kinderen, zolang ze recht hebben op kinderbijslag en elk geval tot de leeftijd van 18 jaar, is dit bedrag 36.420 euro. Bovendien heeft degene die de begrafeniskosten heeft betaald, recht op een forfaitaire vergoeding van 1.195,10 euro, op voorwaarde dat Fedris geen gelijkaardige tussenkomst verleent in het kader van de regeling voor beroepsziekten. 

Asbestose - bilaterale diffuse pleurale verdikkingen - long-, larynx- of eierstokkanker veroorzaakt door asbest

Als slachtoffer van asbestose, bilaterale pleurale verdikkingen, long-, strottenhoofd- of eierstokkanker veroorzaakt door asbest hebt u recht op een maandelijkse rente van 21,85 euro per procent erkende lichamelijke ongeschiktheid. Dit percentage zal bepaald worden door de arts van het Asbestfonds. Deze vergoeding wordt met de helft verminderd indien voor dezelfde ziekte een andere vergoeding wordt ontvangen in het kader van de regeling voor beroepsziekten. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten voor gezondheidszorg als deze niet door Fedris zijn toegekend in het kader van de regeling voor beroepsziekten.

Bij overlijden hebben bepaalde nabestaanden van slachtoffers van één van deze ziekten recht op een eenmalige vergoeding. Voor de partner bedraagt deze 21.852 euro, voor de ex-partner 10.926 euro en voor de kinderen, zolang ze recht hebben op kinderbijslag en elk geval tot de leeftijd van 18 jaar, is dit bedrag 18.210 euro. Bovendien heeft degene die de begrafeniskosten heeft betaald, recht op een forfaitaire vergoeding van 1.195,10 euro, op voorwaarde dat Fedris geen gelijkaardige tussenkomst verleent in het kader van de regeling voor beroepsziekten (bedragen van toepassing bij overlijden vanaf 1 november 2023).

Wanneer een positieve beslissing genomen wordt, ontvangt het slachtoffer/de nabestaande een bankrekeningformulier voor de uitbetaling.

Het slachtoffer/de nabestaande vult het bovenste deel in, en laat zijn/haar bank het onderste deel vervolledigen. Het originele document moet per post worden opgestuurd naar: Asbestfonds - Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel. 

 

De maandelijkse vergoeding wordt betaald op het einde van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft. De eerste maandelijkse vergoeding zal samen met de achterstallige bedragen worden uitbetaald op het einde van de maand volgend op de beslissing.

Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan de personenbelasting, vrijgesteld van sociale bijdragen en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

bottom of page