Op welke vergoeding hebt u recht?

Mesothelioom

Als slachtoffer van mesothelioom hebt u recht op een eenmalige vergoeding van 10.200 euro aangevuld met een maandelijks forfaitair bedrag van 1865,10 euro. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten voor gezondheidszorg als deze niet door Fedris zijn toegekend in het kader van de regeling voor beroepsziekten.

 

Bij overlijden hebben bepaalde nabestaanden van slachtoffers van mesothelioom recht op een eenmalige vergoeding. Voor de partner bedraagt deze 37.302 euro, voor de ex-partner 18.651 euro en voor de kinderen 31.085 euro. Bovendien heeft degene die de begrafeniskosten heeft betaald, recht op een forfaitaire vergoeding van 1020 euro, op voorwaarde dat Fedris geen gelijkaardige tussenkomst verleent in het kader van de regeling voor beroepsziekten. 

Asbestose - bilaterale diffuse pleurale verdikkingen - long- of larynxkanker veroorzaakt door asbest

Als slachtoffer van asbestose, bilaterale pleurale verdikkingen, longk- of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest hebt u recht op een maandelijkse rente van 18,65 euro per procent erkende lichamelijke ongeschiktheid. Dit percentage zal bepaald worden door de arts van het Asbestfonds. Deze vergoeding wordt met de helft verminderd indien voor dezelfde ziekte een andere vergoeding wordt ontvangen in het kader van de regeling voor beroepsziekten. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten voor gezondheidszorg als deze niet door Fedris zijn toegekend in het kader van de regeling voor beroepsziekten.

Bij overlijden hebben bepaalde nabestaanden van slachtoffers van één van deze ziekten recht op een eenmalige vergoeding. Voor de partner bedraagt deze 18.651 euro, voor de ex-partner 9325,50 euro en voor de kinderen 15.542,50 euro. Bovendien heeft degene die de begrafeniskosten heeft betaald, recht op een forfaitaire vergoeding van 1020 euro, op voorwaarde dat Fedris geen gelijkaardige tussenkomst verleent in het kader van de regeling voor beroepsziekten (bedragen van toepassing bij overlijden vanaf 1 maart 2020).

Wanneer een positieve beslissing genomen wordt, ontvangt het slachtoffer/de nabestaande een bankrekeningformulier voor de uitbetaling.

Het slachtoffer/de nabestaande vult het bovenste deel in, en laat zijn/haar bank het onderste deel vervolledigen. Het originele document moet per post worden opgestuurd naar: Asbestfonds - Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel. 

 

De maandelijkse vergoeding wordt betaald op het einde van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft. De eerste maandelijkse vergoeding zal samen met de achterstallige bedragen worden uitbetaald op het einde van de maand volgend op de beslissing.

Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan de personenbelasting, vrijgesteld van sociale bijdragen en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.