top of page

Wanneer kan u een beroep doen op het Asbestfonds?

Bent u als werknemer in de privésector, ambtenaar, zelfstandige of als omgevingsslachtoffer blootgesteld aan asbest in België, en lijdt u hierdoor aan een asbestgerelateerde ziekte? Of bent u nabestaande van een asbestslachtoffer?

Dan kan u bij het Asbestfonds een vergoedingsaanvraag indienen voor één van volgende ziektes: mesothelioom, asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen, longkankerstrottenhoofdkanker of eierstokkanker veroorzaakt door asbest.

Het Asbestfonds vergoedt geen andere ziektes die eventueel door een asbestblootstelling veroorzaakt zijn.

 

Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij Fedris een aanvraag tot schadeloosstelling aan te vragen, als u werknemer bent in de privésector, in het kader van het beroepsziektenstelsel. Als werknemer van een provinciale of plaatselijke overheid moet deze aanvraag bij Fedris worden ingediend door de door uw werkgever aangewezen dienst. 

 

bottom of page