Wanneer kan u een beroep doen op het Asbestfonds?

Bent u als werknemer in de privésector, ambtenaar, zelfstandige of als omgevingsslachtoffer blootgesteld aan asbest in België, en lijdt u hierdoor aan een asbestgerelateerde ziekte? Of bent u nabestaande van een asbestslachtoffer?

Dan kan u bij het Asbestfonds een vergoedingsaanvraag indienen voor één van volgende ziektes:  mesothelioom, asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen, longkanker of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest.

Het Asbestfonds vergoedt geen andere ziektes die eventueel door een asbestblootstelling veroorzaakt zijn. Als werknemer in de privésector kan u hiervoor wel een aanvraag tot schadeloosstelling rechtstreeks indienen bij Fedris in het beroepsziektenstelsel. Als u een werknemer bent bij een provinciale of plaatselijke overheid kan u een aanvraag indienen bij Fedris via de door uw werkgever aangeduide dienst.  

 

Ook personen die niet in de privésector of bij een PPO werken kunnen worden vergoed door het Asbestfonds. Zij kunnen met hun vragen terecht bij de dienst