Wanneer kan u een beroep doen op het Asbestfonds?

Bent u als werknemer in de privésector, ambtenaar, zelfstandige of als omgevingsslachtoffer blootgesteld aan asbest in België, en lijdt u hierdoor aan een asbestgerelateerde ziekte? Of bent u nabestaande van een asbestslachtoffer?

Dan kan u bij het Asbestfonds een vergoedingsaanvraag indienen voor één van volgende ziektes:  mesothelioom, asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen, longkanker of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest.

Het Asbestfonds vergoedt geen andere ziektes die eventueel door een asbestblootstelling veroorzaakt zijn. Als u werknemer bent in de privésector of bij een provinciale of lokale overheid kan u hiervoor wel een aanvraag tot schadeloosstelling indienen bij Fedris in het beroepsziektenstelsel.