top of page

Wat zijn de gevaren van asbest?

Asbest is gevaarlijk als asbestvezels ingeademd worden. Het risico om een ziekte door asbest te ontwikkelen hangt af van de duur en de concentratie vezels die u ingeademd hebt. Het risico na een kortstondige inademing van een geringe hoeveelheid asbestvezels is zeer beperkt. Personen die in de jaren zestig of zeventig werkzaam waren in de asbestindustrie lopen echter een duidelijk verhoogd risico.

Wat moet u doen wanneer u asbest hebt ingeademd?

Bij een eenmalig, kortstondig contact met asbest is er geen reden tot paniek en hoeft u zeker geen arts te raadplegen.

 

Bij een regelmatig, langdurig contact met asbest kan u best wel contact opnemen met een dokter als er symptomen zoals kortademigheid of frequent hoesten optreden.

Loopt u nu nog het risico om asbest in te ademen?

Het is vandaag nog steeds mogelijk dat  er asbestvezels in uw omgeving voorkomen. Daken of leien gemaakt van oude golfplaten bevatten bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk asbest. Bij manipulatie hiervan (afbreken door kapot te slaan of door te slijpen) komen er in hoge concentraties asbestvezels vrij (enkele vezels per mililiter ingeademde lucht) voor degene die de werkzaamheden uitvoert. Personen in de omgeving van de werkzaamheden worden in beduidend lagere concentraties blootgesteld (enkele vezels per liter ingeademde lucht), wat het risico met een factor van ongeveer 1000 vermindert.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van het inademen van asbest?

Door frequent contact met asbest is er een verhoogd risico op een aantal longziekten zoals  pleurale plaques, bilaterale pleuraverdikkingen, mesothelioom, asbestose, larynxkanker en longkanker. Meer informatie over deze ziekten

bottom of page