top of page

Hoe dient u een aanvraag in bij het Asbestfonds?

Slachtoffer

Download hier het aanvraagformulier slachtoffer (AFA 01 N) en het formulier medisch getuigschrift (AFA 02 N).

  • Het aanvraagformulier vult u zelf in. Als u weet, of een vermoeden hebt, waar en wanneer u met asbest in contact kwam, omschrijf dit dan zo nauwkeurig mogelijk.

  • Het medisch getuigschrift vult uw behandelend arts in. De gevraagde medische stukken worden bijgevoegd.

Stuur deze documenten samen of afzonderlijk naar volgend adres: Asbestfonds - Sterrenkundelaan 1 -1210 Brussel.

Het is mogelijk dat u door uw ziekte hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (u verplaatsen, uw maaltijden bereiden of gebruiken, u wassen, u kleden, uw woning onderhouden, uw boodschappen doen…).

Nabestaande van een asbestslachtoffer

Bent u echtgenoot/echtgenote, wettelijk samenwonende partner, ex-partner of kind met nog recht op kinderbijslag van een slachtoffer met een door het Asbestfonds erkende asbestziekte?  Dan kan u na het overlijden van het slachtoffer een aanvraag indienen bij het Asbestfonds.

Download hier het aanvraagformulier schadeloosstelling bij overlijden (AFA 03 N)

  • Deel 1 moet u zelf invullen, dateren en ondertekenen. 

  • Deel 2 moet u laten invullen, dateren en ondertekenen door de arts die het overlijden heeft vastgesteld of die de gezondheidstoestand heeft opgevolgd.

 

Het Asbestfonds stuurt u dit document automatisch toe indien de getroffene reeds een vergoeding ontving, en als uw gegevens bij ons bekend zijn. Stuur in dit geval, binnen de maand, het ingevulde formulier terug naar het Asbestfonds. 

Als het slachtoffer bij leven geen aanvraag bij het Asbestfonds had ingediend, beschikt u als rechthebbende over een termijn van zes maanden vanaf het overlijden van de getroffene om deze aanvraag in te dienen.

Stuur de laatste medische verslagen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de overleden persoon samen met het formulier AFA 03 N naar volgend adres: Asbestfonds - Sterrenkundelaan 1 -1210 Brussel.

Hulp nodig bij het invullen van uw documenten?

Onze sociaal assistenten en dossierbeheerders helpen u graag verder. 

bottom of page